Badania i rozwój
w obszarze technologii
mikrobiologicznych

Usługi w obszarze fizykochemii

Usługi w obszarze mikrobiologii

Partner w realizacji projektów
badawczo-rozwojowych

Usługi laboratoryjne

Nasza oferta analityczna obejmuje wykonywanie badań z zakresu analizy żywności i pasz, ochrony środowiska oraz  kosmetyków. Kompleksowe zaplecze badawcze pozwala na przeprowadzanie wszechstronnych analiz próbek różnego pochodzenia.

Więcej

Usługi badawczo rozwojowe

Jesteśmy gotowi do podejmowania działań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. W ramach naszych usług oferujemy opracowywanie planów badań oraz przeprowadzanie eksperymentów i badań ukierunkowanych na osiągnięcie informacji zdefiniowanych w zapytaniu Klienta.

Więcej

Usługi badawczo rozwojowe

Jesteśmy gotowi do podejmowania działań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. W ramach naszych usług oferujemy opracowywanie planów badań oraz przeprowadzanie eksperymentów i badań ukierunkowanych na osiągnięcie informacji zdefiniowanych w zapytaniu Klienta.

Więcej