Instytut Technologii Mikrobiologicznych

Jesteśmy jednostką badawczo-rozwojową Stowarzyszenia EkosystEM – Dziedzictwo Natury, członka i lidera Polskiego Klastra Mikrobiologicznego – ProBioClustra. Nasze działania skupione są na zintegrowanym podejściu do oceny jakości środowiska oraz związanej z nim kondycji gleby i roślin uprawnych, a także bezpieczeństwa i jakości żywności. Szczególny obszar zainteresowań badawczych stanowią zastosowanie procesów fermentacyjnych oraz innych technologii opartych na wyselekcjonowanych pożytecznych mikroorganizmach, wszędzie tam gdzie istotne jest stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

W strukturze organizacyjnej Instytutu wyodrębnione są:

  • Laboratorium Fizykochemii;
  • Laboratorium Mikrobiologii z Pracownią Biologii Molekularnej.

Taki układ laboratoriów czyni nasz Instytut jednostką o kompleksowym zapleczu badawczym pozwalającym na przeprowadzanie wszechstronnych analiz próbek różnego pochodzenia. Dysponując nowoczesnym wyposażeniem oferujemy elastyczne zakresy analiz w oparciu o oczekiwania Klienta jak również proponując analizy uzupełniające.

W laboratoriach ITM wdrożony jest system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 17025:2018. Metody badania próbek na ocenę zgodności w obszarach regulowanych prawem lub ocenie zgodności parametrów ze specyfikacją założoną przez Klienta są przeprowadzane zgodnie ze standardami opisanymi w normach ISO wskazanych w aktach wykonawczych do ustaw dotyczących bezpieczeństwa żywności i jakości środowiska. Istnieje również możliwość opracowania metodyk dostosowanych do wymagań Klienta.

1

Blisko 600 m2

powierzchni laboratoryjnej

3 laboratoria

  • mikrobiologiczne
  • biologii molekularnej
  • analiz instrumentalnych
Z

Wysoka jakość usług

nowoczesne wyposażenie i wykwalifikowana kadra

Instytut Technologii Mikrobiologicznych

jest jednostką badawczo-rozwojową Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury, członka i lidera Polskiego Klastra Mikrobiologicznego – ProBioCluster