Usługi badawczo-rozwojowe

Jesteśmy gotowi do podejmowania działań w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. W ramach naszych usług oferujemy opracowywanie planów badań oraz przeprowadzanie eksperymentów i badań ukierunkowanych na osiągnięcie informacji zdefiniowanych w zapytaniu Klienta. Zestaw laboratoriów, aparatury i zespół czyni nas jednostką o kompleksowym zapleczu badawczym pozwalającym na przeprowadzanie wszechstronnych analiz.
Chcemy zachęcać do współpracy specjalistów z różnych dziedzin związanych z branżą Life Science i jesteśmy otwarci na współpracę z firmami z branży biotechnologicznej.