Polski Klaster Technologii Mikrobiologicznych

Polski Klaster Technologii Mikrobiologicznych ProBioCluster skupia podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą w zakresie opracowywania bądź pozyskiwania technologii mikrobiologicznych, wytwarzania wyrobów mikrobiologicznych oraz podmioty świadczące usługi w oparciu o te technologie, instytucje otoczenia biznesu, instytuty naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Jego koordynatorem jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury.

ProBioCluster zawiązany został w 2012 r. w ramach realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyjności produktów w oparciu o naturalne technologie mikrobiologiczne” Działanie 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu było powołanie do życia wyspecjalizowanej jednostki badawczej. I tak w 2014 roku prace rozpoczął Instytut Technologii Mikrobiologicznych – ITM.