itm unit

  • Mikrobiologia i skalowanie procesów

    W tym dziale, w oparciu o klasyczne metody hodowlane, realizowane będą podstawowe i najważniejsze prace mikrobiologiczne, związane z oznaczeniem liczebności i różnorodnych właściwości mikroorganizmów, izolacji nowych szczepów i łączenia ich w kompozycje, opracowania nowych produktów i preparatów,

  • Fizykochemiczne analizy instrumentalne

    Dział analizy instrumentalnej posiada bogatą infrastrukturę, w ramach której wyodrębniono: pracownię przygotowania odczynników i materiału do badań, magazynek odczynników, zmywalnię, magazyn szkła, pracownię przygotowania prób i prostych metod instrumentalnych, pracownię mineralizacji prób  np. do oznaczeń pierwiastków,

  • Pracownia biologii molekularnej

    Dział ściśle związany z mikrobiologią i jakoby rozwijający możliwości badawcze o analizę „biomolekuł” - pracowania biologii molekularnej, umożliwiająca wyrafinowane badania na poziomie analizy białek i kwasów nukleinowych (DNA i RNA), z wykorzystaniem metod takich jak elektroforeza, PCR i Real Time PCR.

Rozwijająca się intensywnie od kilku lat grupa wytwórców i użytkowników ProBio Emów, skupionych wokół Stowarzyszenia EkosystEM Dziedzictwo Natury i tworzących Krąg ZDROWA ZIEMIA coraz ambitniej określa swoje cele opracowując nowe produkty i znajdując dla nich zastosowania w różnych dziedzinach życia i gospodarki człowieka.
Technologia wytwarzania ProBio Emów czyli preparatów mikrobiologicznych opartych na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitach jest domeną ProBiotics Polska i jej licencjobiorców Regionalnych Centrów Mikroorganizmów. Aby sprostać potrzebom rynku ProBiotics Polska zrealizowała w 2013 roku nowoczesną Wytwórnię ProBiotyków w Bratuszynie w powiecie tureckim. Ponieważ działania takie, zwłaszcza w dziedzinie probiotechnologii, dla zapewnienia odpowiedniej, powtarzalnej jakości i bezpieczeństwa wyrobów, opracowywanie nowych formulacji, wymagają jednocześnie interdyscyplinarnego wsparcia naukowego. Założenie to doprowadziło najpierw do pomysłu a następnie realizacji Instytutu Technologii Mikrobiologicznych (ITM) w Turku w ramach Polskiego Klastra Technologii Mikrobiologicznych ProBioCluster.

pasek www
Instytut Technologii Mikrobiologicznych jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury,

działającą w ramach ProBioCluster.

pasek png2