Praca – Specjalista Analityk w Laboratorium Fizykochemii (umowa na zastępstwo)

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie oznaczeń metodami klasycznymi i instrumentalnymi
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod analitycznych
 • prowadzenie badań rutynowych
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości
 • współpraca z jednostkami badawczymi oraz klientami przy realizacji prac badawczo – rozwojowych
 • koordynacja pracy zespołu laboratorium
 • znajomość przepisów, procedur, etc., związanych z wykonywanymi zadaniami
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod analitycznych, w tym poszukiwanie nowych rozwiązań oraz optymalizacja już istniejących pod kątem efektywności ekonomicznej
 • pobieranie prób do wykonywanych badań
 • opracowanie raportów i sprawozdań z prowadzonych badań
 • rozwiązywanie problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • nadzór nad aparaturą i odczynnikami
 • przygotowanie warsztatu pracy pod kątem realizacji zaplanowanych badań i projektów
 • przygotowywanie laboratorium do wdrożenia systemów jakościowych
 • opracowywanie nowych procedur badawczych i ogólnych, aktualizacja i optymalizacja procedur już istniejących
 • przygotowanie danych do kalkulacji kosztów oraz cen usług i badań tworzenie ofert i kierowanie ich do klientów
 • czynny udział w tworzeniu i poszerzaniu oferty ITM, poszukiwanie nowych kierunków badań i usług

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu chemicznym
 • doświadczenia w badaniach z zakresu analizy klasycznej i instrumentalnej
 • bardzo dobrej znajomości obsługi wysokowyspecjalizowanej aparatury laboratoryjnej (m.in. LC-MS/MS, GC-MS,spektrometry, inne)
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym i wiedza z zakresu zarządzania systemem jakości w Laboratorium opartym o normę PN-EN ISO 17025 będą dodatkowym atutem
 • doświadczenia w zakresie opracowywania, wdrażania i walidacji metod analitycznych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • dociekliwości i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • dokładności w realizacji zadań oraz umiejętności poprawnego wyciągania wniosków
 • dobrej organizacji pracy, sumienności

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo
 • przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole
 • odpowiedzialne stanowisko pełne wyzwań
 • możliwość czynnego uczestniczenia w procesie budowania i rozwoju nowej jednostki o profilu B+R
 • pracę przy ciekawych projektach z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji na adres e-mail: sekretariat@itm.turek.pl do dnia 31.03.2020r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury z siedzibą w Warszawie. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.itm.turek.pl w zakładce „RODO”.