Praca – Młodszy Specjalista Analityk w Laboratorium Fizykochemii

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie oznaczeń metodami klasycznymi i instrumentalnymi,
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod analitycznych znormalizowanych oraz metod własnych,
 • prowadzenie badań rutynowych,
 • prowadzenie zapisów zgodnie z przyjętym systemem jakości,
 • znajomość przepisów, procedur, etc., związanych z wykonywanymi zadaniami,
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod analitycznych, w tym poszukiwanie nowych rozwiązań oraz optymalizacja już istniejących,
 • pobieranie próbek do wykonywanych badań,
 • przygotowanie opracowania z prowadzonych badań,
 • przygotowanie warsztatu pracy pod kątem realizacji zaplanowanych badań.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu chemicznym,
 • 1/2–letniego doświadczenia pracy w wykonywaniu analiz z zakresu analizy klasycznej oraz instrumentalnej,
 • doświadczenie pracy w laboratorium środowiskowym będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenia pracy w laboratorium akredytowanym,
 • doświadczenia w zakresie opracowywania, wdrażania i walidacji metod analitycznych,
 • dobrej znajomości obsługi specjalistycznej aparatury laboratoryjnej (m.in. LC-MS/MS, GC-MS, spektrometry, inne),
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • dociekliwości i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów badawczych,
 • dokładności w realizacji zadań oraz umiejętności poprawnego wyciągania wniosków,
 • dobrej organizacji pracy, sumienności, samodzielności,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole
 • odpowiedzialne stanowisko pełne wyzwań
 • pracę przy ciekawych projektach z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji na adres e-mail: sekretariat@itm.turek.pl  do dnia 31.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.