Praca – Kierownik Laboratorium Mikrobiologii

Zakres obowiązków:

 • Organizacja i nadzór nad pracą Laboratorium Mikrobiologii – planowanie i zapewnienie ciągłości pracy laboratorium, rozliczanie zadań i projektów
 • opracowywanie, wdrażanie i walidacja metod badawczych, w tym poszukiwanie nowych rozwiązań oraz optymalizacja już istniejących pod kątem efektywności ekonomicznej
 • znajomość aktualnych trendów rozwojowych i poszukiwań badawczych w zakresie nauk mikrobiologicznych
 • proponowanie i wdrażanie projektów naukowo-badawczych i rozwojowych służących opracowaniu nowych technologii, wyrobów i usług
 • inicjowanie kontaktów i nawiązywanie współpracy z jednostkami naukowo badawczymi oraz przedsiębiorcami
 • aktywne reprezentowanie ITM na seminariach, konferencjach ,etc.,zewnętrznych i wewnętrznych
 • współpraca z jednostkami badawczymi oraz klientami przy realizacji prac badawczo – rozwojowych
 • rozwiązywanie problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • opracowywanie nowych procedur badawczych i ogólnych, aktualizacja i optymalizacja procedur już istniejących
 • przygotowanie danych do kalkulacji kosztów i cen usług i badań wyspecyfikowanych w zapytaniach ofertowych kierowanych do laboratorium mikrobiologii
 • tworzenie ofert i kierowanie ich do klientów
 • czynny udział w tworzeniu i poszerzaniu oferty ITM, poszukiwanie nowych kierunków badań i usług
 • nadzorowanie i wykonywanie badań w ramach badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego o profilu biotechnologicznym, mikrobiologicznym, tytuł doktora będzie dodatkowym atutem
 • umiejętności planowania badań i doświadczeń
 • doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym i wiedza z zakresu zarządzania systemem jakości w Laboratorium opartym o normę PN-EN ISO 17025 będą dodatkowym atutem
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • dociekliwości i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów badawczych, technicznych/aparaturowych
 • dokładności w realizacji zadań oraz umiejętności poprawnego wyciągania wniosków
 • dobrej organizacji pracy, sumienności
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • przyjazną atmosferę pracy
 • odpowiedzialne stanowisko pełne wyzwań
 • możliwość czynnego uczestniczenia w procesie budowania i rozwoju nowej jednostki o profilu B+R
 • pracę przy ciekawych projektach z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie aplikacji na adres e-mail: sekretariat@itm.turek.pl  do dnia 30.09.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekosystem Dziedzictwo Natury z siedzibą w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.