itm unit

Instytut Technologii Mikrobiologicznych (ITM) w Turku

Rozwijająca się intensywnie od kilku lat grupa wytwórców i użytkowników ProBio Emów, skupionych wokół Stowarzyszenia EkosystEM Dziedzictwo Natury i tworzących Krąg ZDROWA ZIEMIA coraz ambitniej określa swoje cele opracowując nowe produkty i znajdując dla nich zastosowania w różnych dziedzinach życia i gospodarki człowieka.
Technologia wytwarzania ProBio Emów czyli preparatów mikrobiologicznych opartych na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów i ich metabolitach jest domeną ProBiotics Polska i jej licencjobiorców Regionalnych Centrów Mikroorganizmów. Aby sprostać potrzebom rynku ProBiotics Polska zrealizowała w 2013 roku nowoczesną Wytwórnię ProBiotyków w Bratuszynie w powiecie tureckim. Ponieważ działania takie, zwłaszcza w dziedzinie probiotechnologii, dla zapewnienia odpowiedniej, powtarzalnej jakości i bezpieczeństwa wyrobów, opracowywanie nowych formulacji, wymagają jednocześnie interdyscyplinarnego wsparcia naukowego. Założenie to doprowadziło najpierw do pomysłu a następnie realizacji Instytutu Technologii Mikrobiologicznych (ITM) w Turku w ramach Polskiego Klastra Technologii Mikrobiologicznych ProBioCluster.

pasek www
Instytut Technologii Mikrobiologicznych jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą Stowarzyszenia EkosystEM-Dziedzictwo Natury,

działającą w ramach ProBioCluster.


Na powierzchni blisko 1000 metrów kwadratowych zlokalizowano ponad dwadzieścia pracowni i pomieszczeń technicznych, które składają się na dział mikrobiologii, wraz z pracownią biologii molekularnej, dział analiz instrumentalnych  oraz niewielka część administracyjna . Docelowo, kadrę instytutu stanowić będzie zespół kilkunastu osób - naukowców i pracowników technicznych różnych specjalizacji. Prowadzone już niedługo badania związane będą przede wszystkim z opracowaniem nowych wyrobów, testowaniem ich właściwości oraz opracowaniem sposobów aplikacji. Jednak poza pracami o charakterze badawczo-rozwojowym, związanymi też z realizacją wspólnych projektów badawczych z jednostkami naukowymi z kraju i zagranicy, planowana jest realizacja specjalistycznych usług analitycznych dla uczestników klastra, związanych z zapewnieniem jakości ich wyrobów oraz fachowym wsparciem realizowanych przez nich projektów i inicjatyw.
ITM powstał w ramach działania 5.1:Wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyjności produktów w oparciu o naturalne technologie mikrobiologiczne: Beneficjentem jest Stowarzyszenia EkosystEM Dziedzictwo Natury.  ITM zarządza Dyrektor Generalny  - Małgorzata Stefańska-Jońca.

pasek png2