itm unit

Pracownia biologii molekularnej

Dział ściśle związany z mikrobiologią i jakoby rozwijający możliwości badawcze o analizę „biomolekuł” - pracowania biologii molekularnej, umożliwiająca wyrafinowane badania na poziomie analizy białek i kwasów nukleinowych (DNA i RNA), z wykorzystaniem metod takich jak elektroforeza, PCR i Real Time PCR.

Metody te coraz intensywniej rozwijają się w ostatnich latach, dając tym samym coraz większy potencjał badawczy, począwszy od rutynowej analityki związanej z codzienną kontrolą       
jakości procesu wytwarzania aż po wysublimowane prace badawczo-rozwojowe i badania podstawowe.

pasek png2