itm unit

Mikrobiologia i skalowanie procesów

W tym dziale, w oparciu o klasyczne metody hodowlane, realizowane będą podstawowe i najważniejsze prace mikrobiologiczne, związane z oznaczeniem liczebności i różnorodnych właściwości mikroorganizmów, izolacji nowych szczepów i łączenia ich w kompozycje, opracowania nowych produktów i preparatów,

adaptacji posiadanych wyrobów i technologii do nowych, nietypowych oraz indywidualnych zastosowań, badania skuteczności ich działania i wpływu na ekosystemy gdzie zostały zaaplikowane oraz wiele innych. Prowadzenie tych prac będzie możliwe dzięki wyposażeniu i układowi pomieszczeń, uwzględniającemu kontrolowane strefy dostępu personelu, spełniającemu wymogi norm takich jak: „Warunki lokalowe i środowiskowe” (PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap.1:2007), „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz pkt. 3.1 dokumentu EA-04/10 „Akredytacja laboratoriów mikrobiologicznych”, a także dyspozycji zawartych w pkt. Normy PN-EN ISO 7218:2009 „Mikrobiologia żywności i pasz – Wymagania ogólne i zasady badań mikrobiologicznych”.

pasek png2